به فروشگاه خودتان خوش اومدید...

Screenshot_2019-12-18-13-10-26

آموزش تخصصی و جامع سیستم های فیدبک مثبت و فیدبک منفی

تعریف سیستم های فیدبک مثبت و فیدبک منفی هر گاه قسمتی از سیگنال خروجی در یک تقویت کننده به ورودی آن برگشت داده شود اصطلاحا گفته میشود که عمل فیدبک یا سیستم های فیدبک مثبت و فیدبک منفی  انجام داده شده است. اگر سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی جمع شود،...

ادامه مطلب

طراحی شده توسط ساینا وب