به فروشگاه خودتان خوش اومدید...

دلیل-آنتن-دهی-ضعیف-موبایل

مشکلات سستی و یا قطع و وصل شدن آنتن گوشی

زمانی که گوشی آنتن نمی دهد زمانی که گوشی آنتن نمی دهد یا آنتن گوشی از بین میرود و یا ضعیف می شود این به این معنی است که سیم کارت در گوشی نمی تواند از پوشش شبکه ای استفاده کند. زمانی که گوشی آنتن نمی دهد اولین قدم چک کردن شماره سریال IMEI می با...

ادامه مطلب

طراحی شده توسط ساینا وب